Sơ lược về namespaces trong PHP

 • PHP and Mysql
 • 14 tháng 04 2017
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Xuất hiện từ phiên bản PHP 5.3.0, hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều PHP framework.

1. Khái niệm namespaces

Theo khái niệm từ php.net thì nó là cách để đóng gói những file php. Được thiết kế để giải quyết 2 vấn đề là thể hiện được tác quyền của thư viện đang sử dụng và sự đụng độ không gian tên trên những ứng dụng khi tạo ra những thành phần code tái sử dụng như các classes hay functions.

Cung cấp cách nhóm những thứ có liên quan lại như những classes,...

Tại sao nên sử dụng AMD?

 • JavaScript
 • 03 tháng 11 2016
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

The Asynchronous Module Definition (AMD) là cơ chế định nghĩa những modules và tải các phụ thuộc một cách không đồng bộ. Điều này thực sự tốt khi làm việc với những request từ phía trình duyệt, cải thiện khả năng thực thi, giễ ràng quản lý code, mở rộng và tìm lỗi nhanh chóng. Với việc sử dụng cấu trúc AMD chúng ta không còn phải khai báo các thẻ script trong HTML thường sẽ có một số biến global bởi các thư viện hay plugin cần sử dụng, biết được cái nào phụ thuộc cái nào...

Template String trong ES6, giễ ràng tạo chuỗi HTML với javaScript

 • JavaScript
 • 01 tháng 11 2016
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Một cách tạo ra chuỗi kết hợp dữ liệu và mã đánh dấu HTML gọn gàng hơn, không cần phải tạo ra nhiều dòng chuỗi, không cần phải cộng chuỗi để nối chuỗi với rất nhiều dấu nháy như trước, không cần phải sử dụng mã ASCII để xuống dòng.

Giờ đây với một tính năng mới còn được gọi là template literals được cập nhật trong bản ECMAScript 6 ta có thể tạo ra mã đánh dấu HTML trong chuỗi như viết trong tài liệu HTML, thao tác với dữ liệu trở nên gọn gàng hơn, giễ nhìn hơn...

YSlow, những đề xuất để tối ưu tải trang

 • JavaScript
 • 05 tháng 09 2015
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments
Minimize HTTP Requests

Giảm số số lượng request trên trang của bạn, người ta nói rằng 80% thời gian trả về từ phía người dùng cuối được thực hiện khi bắt đầu trả về trình duyệt, đó là thời gian để tải tất cả các thành phần trên web, vậy thì hãy gom chúng lại nếu có thể

Combined files: chẳng hạn như gom thành 1 file script và css duy nhất CSS Sprites: trong css background chỉ nên sử dụng 1 hình Image maps: kết hợp những file ảnh thành 1 file sử dụng kỹ thuật image...

Vấn đề về kế thừa từ prototype trong javaScript

 • JavaScript
 • 30 tháng 08 2015
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Ở bài viết trước có đề cập đến cách thức của việc kế thừa từ prototype, bài này sẽ bàn thêm về các vấn đề trong cách kế thừa từ prototype, cũng như mở rộng thêm về vấn đề này.

Ngoài việc kế thừa một đối tượng bao gồm constructor và prototype (Như ví dụ trước) thì có thể chỉ kế thừa prototype của đối tượng bằng việc sử dụng Object.create() và nếu muốn kế thừa luôn constructor có thể gọi phương thức call() của...

Vấn đề về Closures trong javaScript

 • JavaScript
 • 25 tháng 04 2015
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Có nhiều cách diễn giải khác nhau và chúng ta cũng đã từng dùng nhưng chưa khái niệm được nó hay sự khó hiểu bởi vấn đề nó tạo ra, ở đây dựa trên sự phân tích về hàm chưa thực thi hay hàm được tạo và bối cảnh tham chiếu, có thể hiểu đơn giản như sau:

Closures Là một kỹ thuật sử dụng những hàm chưa thực thi để tham chiếu đến những giá trị bên ngoài nó khi môi trường bao nó được thực thi, có thể là một hàm sử dụng những biến của...

Hiểu rõ về các phương thức sự kiện được viết trong jQuery

 • JavaScript
 • 14 tháng 10 2014
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Hiểu rõ về các phương thức sự kiện được viết trong jQueryDOM cho chúng ta một số event để tương tác với người dùng trên DOM, nay chúng ta có nhiều lựa chọn hơn khi dùng jQuery, khá nhiều phương thức được viết trong jQuery để thực hiện cho một vài sự kiện người dùng trên DOM hoặc một số sự kiện tự định nghĩa, qua nhiều phiên bản tiến lên có một số phương thức trong jQuery đã được thay thế nhưng vẫn giữ lại hoặc đã bỏ đi, một vài liệt kê sau sẽ sơ lược lại những gì jQuery đã viết để có cách nhìn rõ ràng và tổng quát...

Tạo animation với HTML5 canvas

 • HTML5
 • 02 tháng 10 2014
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Tạo animation với html5 canvasrequestAnimationFrame là hàm sẽ được sử dung thay cho những hàm trước đây ta thường dùng là setTimeout hay setInterval, trước tiên ta sẽ sơ lược qua về các cách thức tạo animation trong javaScript. setInterval sẽ thực hiện lặp đi lặp lại mãi mãi với mỗi thời gian nhất định cho tới khi ta gọi clearInterval để dừng nó. SetTimeout sẽ tạo delay trước khi thực hiện một chức năng nào đó kết hợp dùng đệ quy chúng ta cũng có lại cái lặp đi lặp lại mãi mãi với mỗi thời gian nhất định.

Sự mượt mà...

Một vài so sánh về Less và Sass

 • CSS tutorial
 • 19 tháng 08 2014
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

so sanh giua less va sassTrước khi sử dụng LESS hay Sass chúng ta hãy cân nhắc đảm bảo chắc chắn rằng nó có thực sự cần thiết và đảm bảo rằng chúng ta có thể kiểm soát mã CSS được tạo ra tốt, đây là hai ngôn ngữ dùng để mở rộng những giới hạn của CSS giúp ta tổ chức mã CSS của mình. Vậy nên dùng LESS hay Sass? hãy sơ lược qua những tính năng của cả hai để đem tới sự lựa chọn phù hợp nhất.

Cách sử dụng

Với LESS họ có 3 cách để sử dụng, cách đơn giản nhất là...

Tạo hình với CSS Shapes

 • CSS tutorial
 • 20 tháng 06 2014
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Tao hinh voi css shapesTrước kia với một vài kỹ thuật sử dụng CSS với đường viền chúng ta có thể tạo ra một số hình khối căn bản với CSS, đó là thủ thuật kết hợp các thuộc tính, có thể kể đến bộ sưu tập một số hình khối ở trang css-tricks, đó là những shape không chính thống và giờ đây shape mới thực sự là shape. Hiện tại W3C đã và đang xây dựng bộ thuộc tính mới cho CSS với khả năng tạo ra đa hình khối như SVG hay Canvas chỉ với những...