CSS Shorthand Cheat Sheet

  • CSS tutorial
  • 26 tháng 02 2012
  • bởi Văn Khương
  • 0 Comments

Viết tắt mã css là cách thức phổ biến để bạn giảm mã Css, đồng thời gom nhóm các thuộc tính giúp cho bạn quản lý Css tốt hơn. Sử dụng cách thức viết tắt trong Css giúp bạn không thấy nhàm chán vì  phải gõ các thuộc tính nhiều lần. Css cung cấp cho bạn một số cách thức viết tắt rất hay bạn có thể download tài liệu sau về tìm hiều và sử dụng cho đoạn mã Css của mình.

(Nguồn: internet)

  • Chia sẻ
comments powered by Disqus