Phân quyền trong Wordpress 3.4

Wordpress thực sự mạnh mẽ cho cộng đồng bloger chuyên nghiệp, với những ưu điểm riêng biệt làm cho Wordpress ngày càng lớn mạnh và trở nên phổ biến. Bài viết này sẽ giới thiệu về các loại tài khoản dùng để phần quyền trong việc quản lý nội dung trong Wordpress, hiện tại Wordpress có 4 loại tài khoản chính là Admin, Editer, Author, Contributer, và Subsrciber

  • Admin: (Full) Toàn quyền
  • Editer: (No Appearance, No Setting, No Users, No Plugins) Không có quyền chỉnh sửa tới giao diện và các thiết lập chức năng trên blog. Có toàn quyền liên quan đến nội dung trên web
  • Author: Ngoài không có các quyền như Editer ra còn không có các quyền về nội dung như: No Links, No Pages, No categories, No Tags, Only view Comments, Chỉ có toàn quyền về bài viết của mình
  • Contributor: Ngoài không có các quyền như Author ra còn không có quyền công bố bài viết của mình mà chỉ ở chế độ pending tức chỉ có quyền viết và sửa nội dung bài viết của mình, Chỉ từ quyền editer trở lên mới được công bố bài viết của người khác
  • Subscriber: Đây là quyền thấp nhất chỉ để đăng ký, không có quyền gì về quản trị nội dung
Tags: Wordpress
  • Chia sẻ
comments powered by Disqus