jQuery basic: Attribute Selectors, Custom Selectors

 • JavaScript
 • 19 tháng 06 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Bài viết này sẽ giới thiệu cách chọn phần tử theo thuộc tính và giựa theo các tùy chọn về vị trí của phần tử.

Attribute Selectors Has Attribute: [foo]

Chọn các phần tử có thuộc tính là foo

Attribute Value Equals: [foo=bar]

Chọn các phần tử có thuộc tính foo với giá trị bằng bar

Attribute Value Does Not Equal: [foo!=bar]

Chọn các phần tử không có thuộc tính foo với giá trị bằng bar

Attribute Value Begins: [@foo^=bar]

Chọn các phần tử có...

jQuery basic: CSS Selectors

 • JavaScript
 • 15 tháng 06 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

jQuery thực sự mạnh mẽ thật đúng với slogan "write less, do more", nó là một thư viện JavaScript rất giễ ràng sử dụng nó giúp các nhà thiết kế và phát triển web thêm các các phần tử có sự tương tác và có tính năng động về phía người dùng. Nếu trước kia bạn viết JavaScript mà không sử dụng thư viện thì sẽ rất dài vì bạn phải tự xây dựng thêm các hàm để chọn rồi sử lý...

Slider với Javascript - DOM

 • JavaScript
 • 09 tháng 06 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

slider voi javascript dom

Từ khi có thư viện Jquery thì số lượng ứng dụng slider cũng tăng lên rất nhiều, không mất nhiều thời gian để bạn tìm cho mình một slider bằng công cụ tìm kiếm google. Tuy nhiên để sử dụng và tùy chỉnh slider theo ý bạn thì thời gian bỏ ra còn nhiều hơn việc tìm kiếm nó, slider viết bằng Jquery ngày càng đẹp với nhiều hiệu ứng ấn tượng. Tuy nhiên nếu bỏ ra một chút thời gian thì bạn hoàn...

Kiểm tra form hợp lệ với Javascript

 • JavaScript
 • 06 tháng 06 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Thực sự chúng ta có thể "mì ăn liền" với chức năng kiểm tra form hợp lệ bởi cũng có nhiều source miễn phí và không miễn phí được viết gói gọn chỉ cần bỏ vào dùng là xong. Từ khi có Jquery số ứng dụng kiểm tra form là khá nhiều, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể xây dựng cho mình một ứng dụng Javascript để kiểm tra hợp lệ cho form,  điều này giúp bạn làm chủ code của mình tốt hơn và hoàn toàn có thể tùy chỉnh ứng dụng theo ý của bạn...

Kiểm tra trình duyệt người dùng với Javascript

 • JavaScript
 • 03 tháng 06 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

kiem tra trinh duyet voi javascript

Cũng như CSS không phải tất cả các trình duyệt đều có mức độ hỗ trợ như nhau, sẽ có một số chức năng Javascript nào đó của bạn có thể sẽ không hoạt động trên một số trình duyệt cũ như IE6, IE7, hoặc IE8..., và cũng không phải tất cả các trình duyệt đều chạy trơn chu ứng dụng của bạn, có thể một số trình duyệt sẽ ngốn tài nguyên hệ thống và bạn phải tìm cách...

Một số phương thức của mảng trong Javascript

 • JavaScript
 • 02 tháng 06 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Để viết các ứng dụng với javascript thì việc vận dụng mảng là một điều hết sức cần thiết. Javascript cũng như các ngôn ngữ lập trình khác cũng có mảng và cách thức làm việc của mảng trong Javascript cũng tương tự, vấn đề cần quan tâm là các chức năng thao tác với mảng thì mỗi một ngôn ngữ lập trình đều viết sẵn một số hàm hoặc phương thức để thao tác, ý nghĩa của các hàm thì giống nhau chỉ khác ở cách khai báo và cách gọi tên hàm của từng...

Ví dụ đơn giản về chuyển đổi hình tự động với Javascript

 • JavaScript
 • 29 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

vi du don gian ve chuyen doi hinh tu dong

Sau một số bài viết giới thiệu về DOM có lẽ cũng nên làm một vài ví dụ cho hứng khởi chứ cứ lý thuyết hoài cũng ngán, nhưng có lý thuyết thì mới có thực hành và lý thuyết vững thì thực hành mới thành công. Từ giễ tới khó luôn là phương châm đúng, sau khi lục lọi trong mớ ví dụ đã làm tôi đã tìm được một ví dụ...

Một số thuộc tính và phương thức của đối tượng window

 • JavaScript
 • 26 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

thuoc tinh phuong thuc cua doi tuong window

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thuộc tính và phương thức phổ biến của đối tượng window như window.history, window.location, navigator.userAgent, screen.width, screen.height, window.open(), window.close(), window.scrollTo(), window.setInterval(), window.setTimeout(), và window.print().

window.history

History là một đối tượng cung cấp cho chúng  ta các phương thức và thuộc tính về lịch sử hoạt động của trình duyệt. Ví...

Các phương thức trong DOM (P2)

 • JavaScript
 • 23 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các phương thức trong DOM như appendChild, click, cloneNode, getAttribute, hasAttribute, hasChildNodes, insertBefore. Trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các phương thức phổ biến khác bao gồm: item, normalize, removeAttribute, removeChild, replaceChild, setAttribute.

item

Phương thức dùng để lấy một nút dựa vào chỉ mục của nút trong một mảng phần tử. Tham số là chỉ mục của phần tử. Trong DOM phần tử đầu tiên bắt đầu...

Các phương thức trong DOM (P1)

 • JavaScript
 • 13 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

DOM rất tuyệt vời khi cung cấp sẵn cho chung ta rất nhiều phương thức giúp chúng ta thao tác các đội tượng trong hồ sơ việc áp dụng các phương thức trong DOM và vô cùng đơn giản. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về các phương thức trong DOM bao gồm appendChild, click, cloneNode, getAttribute, hasAttribute, hasChildNodes, insertBefore.

Trước hết tôi xin giới thiệu sơ qua về các phương thức rất cơ bản được dùng rất nhiều lần để lấy phần tử trong hồ sơ cho những ai mới tìm hiểu về DOM:

getElementById()...