Các thuộc tính trong DOM (P2)

 • JavaScript
 • 30 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

cac thuoc tinh trong DOM p2

Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các thuộc tính trong DOM bao gồm các thuộc tính như: offsetHeight, offsetWidth, offsetLeft, offsetTop, offsetParent, style, tagName, title.

offsetHeight

Thuộc tính này sẽ cho bạn biết thông tin số lượng điểm ảnh tính theo chiều cao của phần tử mà bạn chọn. Bạn nên chú ý rằng đây là độ cao thực của box, chắc bạn đã nghe đến khái niệm mô hình hộp...

Các thuộc tính trong DOM (P1)

 • JavaScript
 • 24 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Cac thuoc tinh trong DOM

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thuộc tính trong DOM như attributes, childNodes, className, firstChild, innerHTML, lastChild, length, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, parentNode, previousSibling.

attributes

Thuộc tính này trả về một mảng các thuộc tính của phần tử. Để lấy tên thuộc tính ta dùng thêm thuộc tính "name", và để lấy giả trị của thuộc tính chúng ta dùng thêm thuộc tính "value".

Ví dụ sau...

Giới thiệu về DOM Scripting

 • JavaScript
 • 09 tháng 03 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Khi bạn tạo một trang web và tải nó vào trình duyệt web, khi này DOM (Document Object Model) sẽ bắt đầu làm việc. Nó nhận hồ sơ đã viết và chuyển hồ sơ này thành một đối tượng document. Nếu bạn đã học một ngôn ngữ lập trình nào đó thì nói đến đối tượng chắc bạn cũng hiểu, vậy ở đây DOM cũng tương tự.

- Các biến kết hợp với một đối tượng thì được gọi là các thuộc tính của đối tượng.

- Trong khi các...