Tại sao nên sử dụng AMD?

 • JavaScript
 • 03 tháng 11 2016
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

The Asynchronous Module Definition (AMD) là cơ chế định nghĩa những modules và tải các phụ thuộc một cách không đồng bộ. Điều này thực sự tốt khi làm việc với những request từ phía trình duyệt, cải thiện khả năng thực thi, giễ ràng quản lý code, mở rộng và tìm lỗi nhanh chóng. Với việc sử dụng cấu trúc AMD chúng ta không còn phải khai báo các thẻ script trong HTML thường sẽ có một số biến global bởi các thư viện hay plugin cần sử dụng, biết được cái nào phụ thuộc cái nào...

Template String trong ES6, giễ ràng tạo chuỗi HTML với javaScript

 • JavaScript
 • 01 tháng 11 2016
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Một cách tạo ra chuỗi kết hợp dữ liệu và mã đánh dấu HTML gọn gàng hơn, không cần phải tạo ra nhiều dòng chuỗi, không cần phải cộng chuỗi để nối chuỗi với rất nhiều dấu nháy như trước, không cần phải sử dụng mã ASCII để xuống dòng.

Giờ đây với một tính năng mới còn được gọi là template literals được cập nhật trong bản ECMAScript 6 ta có thể tạo ra mã đánh dấu HTML trong chuỗi như viết trong tài liệu HTML, thao tác với dữ liệu trở nên gọn gàng hơn, giễ nhìn hơn...

YSlow, những đề xuất để tối ưu tải trang

 • JavaScript
 • 05 tháng 09 2015
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments
Minimize HTTP Requests

Giảm số số lượng request trên trang của bạn, người ta nói rằng 80% thời gian trả về từ phía người dùng cuối được thực hiện khi bắt đầu trả về trình duyệt, đó là thời gian để tải tất cả các thành phần trên web, vậy thì hãy gom chúng lại nếu có thể

Combined files: chẳng hạn như gom thành 1 file script và css duy nhất CSS Sprites: trong css background chỉ nên sử dụng 1 hình Image maps: kết hợp những file ảnh thành 1 file sử dụng kỹ thuật image...

Vấn đề về kế thừa từ prototype trong javaScript

 • JavaScript
 • 30 tháng 08 2015
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Ở bài viết trước có đề cập đến cách thức của việc kế thừa từ prototype, bài này sẽ bàn thêm về các vấn đề trong cách kế thừa từ prototype, cũng như mở rộng thêm về vấn đề này.

Ngoài việc kế thừa một đối tượng bao gồm constructor và prototype (Như ví dụ trước) thì có thể chỉ kế thừa prototype của đối tượng bằng việc sử dụng Object.create() và nếu muốn kế thừa luôn constructor có thể gọi phương thức call() của...

Vấn đề về Closures trong javaScript

 • JavaScript
 • 25 tháng 04 2015
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Có nhiều cách diễn giải khác nhau và chúng ta cũng đã từng dùng nhưng chưa khái niệm được nó hay sự khó hiểu bởi vấn đề nó tạo ra, ở đây dựa trên sự phân tích về hàm chưa thực thi hay hàm được tạo và bối cảnh tham chiếu, có thể hiểu đơn giản như sau:

Closures Là một kỹ thuật sử dụng những hàm chưa thực thi để tham chiếu đến những giá trị bên ngoài nó khi môi trường bao nó được thực thi, có thể là một hàm sử dụng những biến của...

Hiểu rõ về các phương thức sự kiện được viết trong jQuery

 • JavaScript
 • 14 tháng 10 2014
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Hiểu rõ về các phương thức sự kiện được viết trong jQueryDOM cho chúng ta một số event để tương tác với người dùng trên DOM, nay chúng ta có nhiều lựa chọn hơn khi dùng jQuery, khá nhiều phương thức được viết trong jQuery để thực hiện cho một vài sự kiện người dùng trên DOM hoặc một số sự kiện tự định nghĩa, qua nhiều phiên bản tiến lên có một số phương thức trong jQuery đã được thay thế nhưng vẫn giữ lại hoặc đã bỏ đi, một vài liệt kê sau sẽ sơ lược lại những gì jQuery đã viết để có cách nhìn rõ ràng và tổng quát...

Những mẫu thiết kế mã javaScript: Singleton pattern

 • JavaScript
 • 23 tháng 12 2013
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Mẫu Singleton được biết đến nhiều trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, nếu bạn đã có kinh nghiệm ở một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến nào đó chắc sẽ không còn xa lạ, chúng ta sẽ thấy một số framework họ luôn muốn dùng một phương thức để dùng khởi tạo đối tượng như getInstance(). Cũng như các ngôn ngữ khác mục đích chính của mẫu này là nhắm tránh việc chạy đi chạy lại một thứ gì đó khi khởi tạo đối tượng nhiều lần. Bằng việc sử dụng...

Những mẫu thiết kế mã javaScript: Constructor, Object Literal, Module

 • JavaScript
 • 08 tháng 12 2013
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Có nhiều cách thức viết mã javaScript khác nhau kể cả có sử dụng thư viện hoặc không sử dụng thư viện hổ trợ. Trong javaScript chúng ta cũng có nhiều cách để khai báo và sử dụng đối tượng. Chúng ta cũng biết các thư viện hay các ứng dụng javaScript cũng được viết theo một mẫu nào đó. Việc viết mã theo những mẫu hướng đối tượng là điều quan trọng, cũng như những ưu điểm của lập trình hướng đối tượng bởi sự chặt chẽ logic, sử dụng giễ dàng, giễ kiểm soát khi ứng dụng lớn, có...

Giải pháp responsive hình ảnh với javaScript

 • JavaScript
 • 19 tháng 11 2013
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về các giải pháp cho responsive hình ảnh với HTML5 nhưng đó là tương lai gần, trước khi chờ W3C chính thức công bố và các trình duyệt bắt đầu cập nhật chúng ta cần đến những giải pháp bằng javaScript.

Picturefill

Một plugin nhỏ gọn chỉ 2KB của tác giả Scott Jehl, việc sử dụng gần giống như sử dụng phần tử picture và source. Picturefil được viết không yêu cầu bạn phải có thư viện jQuery bạn chỉ cần...

Một số tính năng mới ở jQuery 1.9

 • JavaScript
 • 03 tháng 03 2013
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Phiên bản jQuery 1.9 được phát hành vào ngày 15 tháng 1 năm 2013, đây là một sự đánh dấu quan trọng trước khi tiến lên phiên bản 2.0, từ phiên bản 2.0 jQuery sẽ không còn hỗ trợ trên các trình duyệt IE cũ. Ở phiên bản mới này sẽ có một vài phương thức mới, một vài phương thức được thay đổi hoặc bỏ đi bởi chúng có thể có quá ít người dùng, giễ gây nhầm lẫn hoặc cần được cải thiện lại và loại bỏ dần sự hỗ trợ trên các trình duyệt...