Một số đoạn code tối ưu hóa kết quả tìm kiếm trong Wordpress

Wordpress xây dựng sẵn chức năng tìm kiếm bạn có thể giễ ràng sử dụng theo cấu trúc theme của Wordpress, nhưng chức năng tìm kiếm mặc định của wordpress tìm tất cả mọi thứ và hiển thị thường không như bạn mong muốn, bài viết sau tổng hợp một số đoạn code nhỏ giúp chức năng tìm kiếm mặc định của Wordpress tốt hơn nhiều.

Chuyển hướng tới bài viết nếu chỉ có một kết quả tìm kiếm

Khi tìm kiếm được thực thi, Wordpress sẽ sử dụng trang search.php để hiển thị kết quả tìm kiếm, ở file...

Tìm hiểu về shortcode trong Wordpress

tim-hieu-ve-shortcode-trong-wordpressBài viết thực hiện dựa trên tài liệu Wordpress ở phiên bản 3.5.1. Shortcode được giới thiệu từ phiên bản 2.5, nó sẽ thực hiện một số chức năng nào đó bằng việc tạo một đoạn mã theo cú pháp trong nội dung bài viết. Ví dụ bạn có thể thấy một số plugin sử dụng như nextGent gallery tạo ra một số shortcode là [ nggallery id=X ],  [ slideshow id=X w=X h=X ]... hay ở phiên bản 3.5.1 Wordpress đã tạo sẵn shortcode [gallery].

Một số...

Phân quyền trong Wordpress 3.4

Wordpress thực sự mạnh mẽ cho cộng đồng bloger chuyên nghiệp, với những ưu điểm riêng biệt làm cho Wordpress ngày càng lớn mạnh và trở nên phổ biến. Bài viết này sẽ giới thiệu về các loại tài khoản dùng để phần quyền trong việc quản lý nội dung trong Wordpress, hiện tại Wordpress có 4 loại tài khoản chính là Admin, Editer, Author, Contributer, và Subsrciber

Admin: (Full) Toàn quyền Editer: (No Appearance, No Setting, No Users, No Plugins) Không có quyền chỉnh sửa tới giao...