Biểu thức quy tắc trong javaScript (regular expression)

 • JavaScript
 • 30 tháng 10 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Cũng như những ngôn ngữ lập trình khác biểu thức quy tắc (regular expression/ RegExp) là một tính năng đắc lực để kiểm tra, so sánh, thay thế, tách, ghép một chuỗi nào đó theo một quy tắc bạn quy định, nếu bạn đã tìm hiểu về biểu thức quy tắc trong ngôn ngữ PHP rồi thì sẽ thấy javaScript cũng có cách quy định tương tự chỉ khác ở một số hàm xử lý biểu thức quy tắc. Có 2 phương thức của RegExp để kiểm tra là exec và test, có một vài phương thức của chuỗi hữu dụng với biểu...

Phân quyền trong Wordpress 3.4

Wordpress thực sự mạnh mẽ cho cộng đồng bloger chuyên nghiệp, với những ưu điểm riêng biệt làm cho Wordpress ngày càng lớn mạnh và trở nên phổ biến. Bài viết này sẽ giới thiệu về các loại tài khoản dùng để phần quyền trong việc quản lý nội dung trong Wordpress, hiện tại Wordpress có 4 loại tài khoản chính là Admin, Editer, Author, Contributer, và Subsrciber

Admin: (Full) Toàn quyền Editer: (No Appearance, No Setting, No Users, No Plugins) Không có quyền chỉnh sửa tới giao...

Zend Framework: Zend_View Basic Placeholders

 • PHP and Mysql
 • 28 tháng 09 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Bài viết trước có bàn đến placeholder kết hợp với một số Zend_View_Helper trong việc thay đổi nội dung phần tử <head> tùy theo từng controller hay action, bài viết này sẽ bàn đến việc tạo ra những thay đổi nội dung cho các phần tử khác trên layout, ví dụ như ứng dụng tạo cấu trúc phần sidebar.

Đầu tiên nếu bạn muốn cấu trúc HTML phần sidebar của bạn như sau:

<div class="sidebar"> <div class="block"> <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ...

Zend Framework: Zend_View Standard Placeholders

 • PHP and Mysql
 • 25 tháng 09 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Hầu hết các placeholder được dùng cho việc tạo ra nội dung cho phần tử <head>, một vùng tiêu biểu không thể thao tác trực tiếp bằng tay thông qua những ứng dụng view script của bạn, chẳng hạn bạn muốn tạo ra đánh dấu thẻ <title> cho phần tiêu đề cho từng nội dung khác nhau trên mỗi trang, nhưng nội dung cụ thể thì được tạo thông qua controller - action. Bạn muốn những tập tin CSS riêng cho từng ứng dụng hay bạn cần những tập tin javaScript được tải ở những thời điểm khác nhau hay bạn muốn khai báo Doctype. Chúng ta sẽ...

Zend Framework: Zend_Session_Namespace

 • PHP and Mysql
 • 18 tháng 09 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Thông thường việc sử dụng session cũng đơn giản nhưng Zend cũng đã viết cho chúng ta một ứng dụng Zend Session giúp chúng ta khai báo và thao tác với session nhanh gọn hơn, đặc biệt khi thao tác với giỏ hàng hay những ứng dụng sử dụng lượng session lớn, bài viết này sẽ giới thiệu về cách sử dụng lớp Zend_Session_Namespace() để tạo và thao tác với session .

Nếu chúng ta khai báo một đối tượng và tạo ra một thuộc tính như sau:

$defaultNamespace...

CSS tạo hình tam giác

 • CSS tutorial
 • 24 tháng 08 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

tao_hinh_tam_giac_voi_CSS

Để có được hình tam giác thì thật đơn giản với các công cụ đồ họa, đơn giản đến mức không cần vẽ mà chỉ cần chèn một hình shape trong hộp công cụ vậy là đã có được hình ảnh trong vài giây, nhưng nếu linh động và không muốn sử dụng hình ảnh bạn vẫn có thể tạo ra nó chỉ với vài thuộc tính CSS đơn giản, điều này sẽ có ích cho việc tạo ra những nút trên web hay ứng dụng...

Hướng đối tượng trong PHP: Factory Pattern

 • PHP and Mysql
 • 16 tháng 08 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Một mẫu thiết kế phổ biến khác là mẫu factory. Mục đích chính của mẫu này là cung cấp một đối tượng bằng cách ẩn đi những sự phức tạp đằng sau nó, điều này có nghĩa là chúng ta có một số lớp phức tạp nào đó mà được sử dụng theo từng ngữ cãnh cụ thể chúng có thể có một số chức năng, thuộc tính thống nhất theo một mô hình nào đó, có thể là một số lớp cấu trúc từ một lớp abstract chẵng hạn, chúng ta sẽ kết hợp chúng...

Lớp phân trang trong PHP (P2)

 • PHP and Mysql
 • 15 tháng 08 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

lop_phan_trang_trong_PHP_2

Bài viết trước có đề cập đến phân trang đơn giản với PHP. Bài viết này sẽ cải tiến thêm một chút về bài lớp phân trang với PHP trước. Cũng không có thay đổi gì nhiều ngoài việc sử dụng cấu trúc lớp, đồng thời khắc phục một số vấn đề:

Có thể phân trang cho tìm kiếm, theo chuyên mục hay các truy vấn có điều kiện Cách sử dụng...

Hướng đối tượng trong PHP: Singleton Pattern

 • PHP and Mysql
 • 12 tháng 08 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Đây là mẫu thiết kế được các lập trình viên sử dụng phổ biến. Mục đích chính của mẫu Singleton là cung cấp một việc khởi tạo đối tượng chỉ duy nhất một lần cho dù bạn gọi lại nó bao nhiêu lần, điều này giúp tiết kiệm bộ nhớ và ngăn chặn việc tạo ra nhiều lần khởi tạo đối tượng, mẫu Singleton được sử dụng để nâng cao hiệu xuất thực thi ứng dụng. Xem ví dụ sau để hiểu rõ điều này.

class A{ private static $a; public function __construct(){ if(!self::$a){ self::$a...

Hướng đối tượng trong PHP: Một số hàm lấy thông tin

 • PHP and Mysql
 • 29 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

PHP đã cung cấp một số hàm để chúng ta lấy thông tin của đối tượng, điều này sẽ giúp ích khi chúng ta làm việc với những mô hình lớn và sử lý những tính huống cần thiết. Bài viết này sẽ giới thiệu về các hàm như get_class, get_parent_class, get_class_vars, get_class_methods, get_object_vars.

get_class()

Hàm này sẽ trả về tên lớp của đối tượng, chúng ta sẽ xét đến 2 trường hợp là sử dụng bên trong lớp và bên ngoài lớp

Nếu sử dụng bên ngoài...