Hướng đối tượng trong PHP: kiểm tra đối tượng

 • PHP and Mysql
 • 27 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Trong một số trường hợp bạn cần phải kiểm tra lớp cha hoặc lớp của một đối tượng nào đó, PHP cung cấp hai cách cơ bản là dùng hàm is_a() và sử dụng từ khóa instanceof, kết quả trả về là true/false.

Để kiểm tra phương thức có tồn tại không ta có hàm method_exists(), hàm này có đối số thứ nhất là đối tượng, đối số thứ hai là tên phương thức cần kiểm tra, kết quả trả về là true/false.

Để kiểm tra thuộc tính có tồn tại không ta có hàm property_exists(), hàm...

Hướng đối tượng trong PHP: Iterator, ArrayIterator

 • PHP and Mysql
 • 27 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments
Iterator  

Iterator về bản chất là một interface chuẩn được xây dựng sẵn trong PHP để bạn giễ dàng thao tác với các bộ giá trị. Cấu trúc của interface iterator trong PHP mặc định khai báo một số phương thức như sau:

interface Iterator{ function rewind(); function current(); function key(); function next(); function valid(); }

Vậy nên lớp nào sử dụng interface interator đều phải định nghĩa các phương thức trên. Chúng ta sẽ cùng xem xét một ví dụ về việc sử dụng interator để duyệt mảng trả về...

Hướng đối tượng trong PHP: interface, asbtract class

 • PHP and Mysql
 • 25 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments
Interface

Interface là một lớp rỗng chỉ chứa khai báo về tên phương thức không có khai báo về thuộc tính hay thứ gì khác và các phương thức này cũng là rỗng. Bởi vậy bất kỳ lớp nào sử dụng lớp interface đều phải định nghĩa các phương thức đã khai báo ở lớp interface, nếu cố tình không khai báo thì PHP sẽ báo lỗi, để sử dụng lớp interface bạn chỉ việc khai báo với từ khóa implements và một lớp có thể sử dụng nhiều interface cũng như vừa có thể kế thừa từ...

Hướng đối tượng trong PHP: ArrayObject

 • PHP and Mysql
 • 25 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Một đối tượng hữu ích khác được giới thiệu trong PHP5 là đối tượng mảng ArrayObject, đây là đối tượng được xây dựng sẵn trong thư viện PHP chuẩn, điều này giúp bạn có thể truy cập mảng theo kiểu hướng đối tượng. Bạn có thể tạo ra đối tượng dạng mảng vô cùng đơn giản với cấu trúc ArrayObject. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số phương thức hữu ích thường dùng cho ArrayObject:

append()

Phương thức này sẽ thêm phần tử vào cuối mảng

$s = new...

Hướng đối tượng trong PHP: autoloading classes

 • PHP and Mysql
 • 20 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Với cách viết thông thường thì khi bạn gọi một lớp nào đó từ file khác bạn phải dùng hàm include tới từng file một sau đó mới có thể sử dụng. Đối với những dự án lớn có một cách thực hành tốt khác trong PHP đó là bạn chỉ tải file chứa class khi cần thiết có nghĩa là bạn không cần phải khai báo include bằng tay nữa mà nó sẽ được thực hiện tự động,  tính năng đang được nói đến ở đây là autoloading classes được giới thiệu trong PHP5.

Chúng ta...

Hướng đối tượng trong PHP : __sleep() và __ wakeup()

 • PHP and Mysql
 • 18 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Phương thức __sleep() và __wakeup() là một tính năng chưa được sử dụng nhiều. Dựa trên một số tài liệu nước ngoài bài viết này sẽ giới thiệu về ý nghĩa và cách sử dụng của hai phương thức trên.

 __sleep() được thực thi khi đối tượng được lưu tạm thời thành chuỗi với hàm serialize(), phương thức sẽ trả về mảng các với các phần tử là các thuộc tính sẽ được lưu vào chuỗi với hàm serialize()

__wakeup() được thực thi khi hàm unserialize được gọi, phương thức sẽ...

Hammer thư viện JavaScript chạm cho màn hình cảm ứng

 • JavaScript
 • 11 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

hammer_thu_vien_javascript_cham_cho_man_hinh_cam_ung

Công nghệ luôn luôn thay đổi và tiến bộ, màn hình cảm ứng ngày càng chiếm tỉ lệ lớn cho các thiết bị di động và sẽ ngày càng phổ thông. Bài viết này sẽ giới thiệu một thư viện JavaScript tuyệt vời giúp bạn xây dựng giao diện web cho màn hình cảm ứng với các sự kiện chạm bao gồm : tap, double tap, hold, drag, swipe, transform.

Thư viện hammer.js chỉ 22KB bạn có thể sử dụng...

Tooltip đơn giản với jQuery plugin Gips

 • JavaScript
 • 11 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

tooltip_plugin_gips

Nếu bạn đã am hiểu và có thể viết ứng dụng với jQuery thì việc viết ứng dụng tooltip không phải là khó nhưng trên internet các plugin tooltip viết với jQuery là khá nhiều bạn hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí các plugin đó. Bài viết này sẽ giới thiệu một plugin viết rất nhỏ gọn đó là plugin Gips.

Ưu điểm Kích thước file nhỏ gọn Giễ sử dụng và tùy chỉnh chức năng Giễ...

Hiệu ứng magic line cho navigation với jQuery

 • JavaScript
 • 09 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

magic_line_cho_navigation_voi_jQuery

Bài viết sẽ giới thiệu về một hiệu ứng đơn giản khi hover chuột lên navigation  với jQuery, đoạn mã chương trình được giới thiệu sau ý tưởng thực hiện thuộc về tác giả Chris Coyier trên CSS-tricks.com.

Ý tưởng

Tạo ra phần tử di chuyển chèn vào phía dưới thanh navigation, xác định CSS cho phần tử với thuộc tính position absolute so với relative của navigation, khi xảy ra hành động hover chúng ta sẽ sử dụng phương thức animation trong jQuery...

Hiệu ứng phóng to hình ảnh với jQuery plugin cloud-zoom

 • JavaScript
 • 29 tháng 06 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

hieu_ung_phong_to_hinh_anh_voi_jQuery_plugin_cloud_zoom

Bài viết này sẽ giới thiệu một hiệu ứng khá hay với jQuery, khi bạn hover chuột lên hình ảnh thì sẽ có một hình ảnh phóng to tại phạm vi bao quanh chuột, chức năng giống như một chiếc kính lúp sẽ giới thiệu sau đây thuộc về tác giả R Cecco ở địa chỉ professorcloud.com.

Để sử dụng chúng ta cần có cấu trúc HTML như sau

<link href="cloud-zoom.css"...