Các phương thức trong DOM (P1)

 • JavaScript
 • 13 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

DOM rất tuyệt vời khi cung cấp sẵn cho chung ta rất nhiều phương thức giúp chúng ta thao tác các đội tượng trong hồ sơ việc áp dụng các phương thức trong DOM và vô cùng đơn giản. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về các phương thức trong DOM bao gồm appendChild, click, cloneNode, getAttribute, hasAttribute, hasChildNodes, insertBefore.

Trước hết tôi xin giới thiệu sơ qua về các phương thức rất cơ bản được dùng rất nhiều lần để lấy phần tử trong hồ sơ cho những ai mới tìm hiểu về DOM:

getElementById()...

Bình luận điều kiện lọc trình duyệt IE

 • CSS tutorial
 • 03 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

Bình luận điều kiện là một nguồn sở hửu của trình duyệt Internet Explorer cung cấp cơ chế loại các phiên bản trình duyệt đặc biệt. Phần mở rộng này được giới thiệu từ phiên bản IE5. Đã từ rất lâu rồi tôi không còn thấy người dùng sử dụng trình duyệt IE5 nữa thậm chí IE6 hiện giờ cũng thuộc hàng cổ hiếm, tuy nhiên đã thiết kế thì bạn không thể bỏ qua các phiên bản này được, bởi vậy bạn có thể sử dụng bình luận điều kiện linh hoạt để tùy...

Các thuộc tính trong DOM (P2)

 • JavaScript
 • 30 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

cac thuoc tinh trong DOM p2

Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các thuộc tính trong DOM bao gồm các thuộc tính như: offsetHeight, offsetWidth, offsetLeft, offsetTop, offsetParent, style, tagName, title.

offsetHeight

Thuộc tính này sẽ cho bạn biết thông tin số lượng điểm ảnh tính theo chiều cao của phần tử mà bạn chọn. Bạn nên chú ý rằng đây là độ cao thực của box, chắc bạn đã nghe đến khái niệm mô hình hộp...

white-space xử lý khoảng trắng dòng trong CSS

 • CSS tutorial
 • 26 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

xu ly khoang trang dong trong css

Có khi nào bạn tự hỏi tại sao khi bạn gõ một mớ khoảng trắng bằng cách nhấn phím space liên tiếp cho đoạn văn mà bạn soạn ở chế độ html thì khi hiển thị nó cũng chỉ hiển thị là một khoảng trắng, thậm chí khoảng trắng bạn cố tình gõ ở đầu dòng thì bị loại bỏ khi hiển thị. Chúng ta sẽ tìm hiểu về thuộc tính white-space trong CSS và các giá trị của nó đã quyết định...

Các thuộc tính trong DOM (P1)

 • JavaScript
 • 24 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Cac thuoc tinh trong DOM

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thuộc tính trong DOM như attributes, childNodes, className, firstChild, innerHTML, lastChild, length, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, parentNode, previousSibling.

attributes

Thuộc tính này trả về một mảng các thuộc tính của phần tử. Để lấy tên thuộc tính ta dùng thêm thuộc tính "name", và để lấy giả trị của thuộc tính chúng ta dùng thêm thuộc tính "value".

Ví dụ sau...

CSS basic: Pseudo-elements

 • CSS tutorial
 • 22 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Pseudo-elements được hiểu như phần tử ảo không thực sự tồn tại rõ ràng trong cây hồ sơ. Pseudo-elements có thể động. Trong CSS1 và CSS2 pseudo-elementss bắt đầu với dấu hai chấm (:), trong CSS3 thì có thêm hai dấu hai chấm (::).

:first-letter

Bạn thường dùng để chọn ký tự đầu tiên trong một đoạn văn để định kiểu cho nó giống như bạn muốn tạo drop caps trong Msword.

:first-line

Chọn dòng đầu tiên trong một đoạn văn, dòng đầu tiên được hiểu khi bạn hiển thị trên trình duyệt vậy nên...

CSS basic: pseudo-class

 • CSS tutorial
 • 19 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Khái niệm pseudo-class tôi tạm gọi theo nguyên bản tiếng anh vì theo tôi sẽ hay hơn, nếu dịch sang tiếng việt thì có người gọi là giao thức giả người thì gọi là lớp giả thấy không hay lắm. pseudo-class cũng tương tự như class trong HTML, nhưng theo lý thuuyết thì không rõ ràng trong đánh dấu. Một số pseudo-class có tính động chúng là kết quả của sự tác động của người dùng lên tài liệu. pseudo-class bắt đầu với dấu hai chấm (:). Không có khoảng trắng dứa thẻ chọn và dấu hai...

CSS basic: Selecter

 • CSS tutorial
 • 15 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Điều đầu tiên khi tìm hiểu về CSS thì chúng ta phải hiểu các cách chọn phần tử trong CSS. CSS cung cấp những cách thức hết sức đơn giản và linh động giúp bạn định kiểu được những phần tử html bạn mong muốn. Trong bài này tôi xin giới thiệu tóm tắt những cách thức chọn phần tử thường dùng trong CSS. Để nhanh gọn và giễ hiểu tôi sẽ trình bày bằng vị dụ trước và giải thích ngay sau ví dụ đó.

* { margin: 0; padding: 0; }

Chọn tất cả các phần tử...

CSS basic: Các quy tắc chỉ dẫn trong CSS

 • CSS tutorial
 • 14 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Bạn có thể ít dùng những quy tắc chỉ thị, chỉ dẫn này nhưng nếu bạn hiểu thì cũng có thể vận dụng vào code css của mình hoặc chí ít thì bạn cũng hiểu được code nói gì để bạn không khỏi thắc mắc khi đọc thấy ai dùng tới nó. Những quy tắc này thường được đặt tại dòng đầu tiên trên trang code css của bạn.

@charset:

Bạn dùng để khai báo mã encoding sử dụng cho các css bên ngoài ví dụ @charset "ISO-8859-15".

@import

Bạn dùng để...

CSS basic: Đơn vị trong CSS

 • CSS tutorial
 • 14 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Việc hiểu và sử dụng đơn vị trong css là một điều quan trọng, bạn không thể đặt giá trị cho một thuộc tính là số mà không đi kèm với đơn vị, trừ trường hợp giá trị là 0 thì bạn không cần đặt đơn vị. Đơn vị trong css được chia làm hai loại chính là đơn vị tuyệt đối, và đơn vị tương đối.

Đơn vị tương đối Css có 3 đơn vị tương đối cơ bản em: cho biết kích cỡ của font hiện tại ex: chiều cao của font hiện tại px: đơn vị là điểm...