Tại sao bạn nên là thành viên của sothichweb.com?

Chúng tôi muốn biết bạn cũng là người có sở thích thiết kế và lập trình website. Bạn sẽ có quyền được bình luận các bài viết trên sothichweb, bạn có thể đăng bài viết của bạn trên sothichweb để chia sẻ với cộng đồng phát triển web Việt, bạn có thể tải các tài nguyên hay các dự án được giới thiệu trên sothichweb, bạn sẽ có được các chức năng khác khi sothichweb được phát triền lớn hơn

Đăng ký thành viên

Thông tin tài khoản đăng nhập

Email dùng làm tên đăng nhập tài khoản

Mật khẩu đăng nhập tài khoản website (từ 6-40 ký tự)

Thông tin cá nhân của bạn

Nghi chú: những bình luận của bạn trên website phải hợp với thuần phong mỹ tục người Việt và không vi phạm những gì mà pháp luật Việt Nam quy định, nếu vi phạm tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn mà không thông báo trước