CSS2 basic

CSS basic: Pseudo-elements

 • CSS tutorial
 • 22 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Pseudo-elements được hiểu như phần tử ảo không thực sự tồn tại rõ ràng trong cây hồ sơ. Pseudo-elements có thể động. Trong CSS1 và CSS2 pseudo-elementss bắt đầu với dấu hai chấm (:), trong CSS3 thì có thêm hai dấu hai chấm (::).

:first-letter

Bạn thường dùng để chọn ký tự đầu tiên trong một đoạn văn để định kiểu cho nó giống như bạn muốn tạo drop caps trong Msword.

:first-line

Chọn dòng đầu tiên trong một đoạn văn, dòng đầu tiên được hiểu khi bạn hiển thị trên trình duyệt vậy nên...

CSS basic: pseudo-class

 • CSS tutorial
 • 19 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Khái niệm pseudo-class tôi tạm gọi theo nguyên bản tiếng anh vì theo tôi sẽ hay hơn, nếu dịch sang tiếng việt thì có người gọi là giao thức giả người thì gọi là lớp giả thấy không hay lắm. pseudo-class cũng tương tự như class trong HTML, nhưng theo lý thuuyết thì không rõ ràng trong đánh dấu. Một số pseudo-class có tính động chúng là kết quả của sự tác động của người dùng lên tài liệu. pseudo-class bắt đầu với dấu hai chấm (:). Không có khoảng trắng dứa thẻ chọn và dấu hai...

CSS basic: Selecter

 • CSS tutorial
 • 15 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Điều đầu tiên khi tìm hiểu về CSS thì chúng ta phải hiểu các cách chọn phần tử trong CSS. CSS cung cấp những cách thức hết sức đơn giản và linh động giúp bạn định kiểu được những phần tử html bạn mong muốn. Trong bài này tôi xin giới thiệu tóm tắt những cách thức chọn phần tử thường dùng trong CSS. Để nhanh gọn và giễ hiểu tôi sẽ trình bày bằng vị dụ trước và giải thích ngay sau ví dụ đó.

* { margin: 0; padding: 0; }

Chọn tất cả các phần tử...

CSS basic: Các quy tắc chỉ dẫn trong CSS

 • CSS tutorial
 • 14 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Bạn có thể ít dùng những quy tắc chỉ thị, chỉ dẫn này nhưng nếu bạn hiểu thì cũng có thể vận dụng vào code css của mình hoặc chí ít thì bạn cũng hiểu được code nói gì để bạn không khỏi thắc mắc khi đọc thấy ai dùng tới nó. Những quy tắc này thường được đặt tại dòng đầu tiên trên trang code css của bạn.

@charset:

Bạn dùng để khai báo mã encoding sử dụng cho các css bên ngoài ví dụ @charset "ISO-8859-15".

@import

Bạn dùng để...

CSS basic: Đơn vị trong CSS

 • CSS tutorial
 • 14 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Việc hiểu và sử dụng đơn vị trong css là một điều quan trọng, bạn không thể đặt giá trị cho một thuộc tính là số mà không đi kèm với đơn vị, trừ trường hợp giá trị là 0 thì bạn không cần đặt đơn vị. Đơn vị trong css được chia làm hai loại chính là đơn vị tuyệt đối, và đơn vị tương đối.

Đơn vị tương đối Css có 3 đơn vị tương đối cơ bản em: cho biết kích cỡ của font hiện tại ex: chiều cao của font hiện tại px: đơn vị là điểm...

CSS Shorthand Cheat Sheet

 • CSS tutorial
 • 26 tháng 02 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Viết tắt mã css là cách thức phổ biến để bạn giảm mã Css, đồng thời gom nhóm các thuộc tính giúp cho bạn quản lý Css tốt hơn. Sử dụng cách thức viết tắt trong Css giúp bạn không thấy nhàm chán vì  phải gõ các thuộc tính nhiều lần. Css cung cấp cho bạn một số cách thức viết tắt rất hay bạn có thể download tài liệu sau về tìm hiều và sử dụng cho đoạn mã Css của mình.

(Nguồn: internet)