DOM basic

Ví dụ đơn giản về chuyển đổi hình tự động với Javascript

 • JavaScript
 • 29 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

vi du don gian ve chuyen doi hinh tu dong

Sau một số bài viết giới thiệu về DOM có lẽ cũng nên làm một vài ví dụ cho hứng khởi chứ cứ lý thuyết hoài cũng ngán, nhưng có lý thuyết thì mới có thực hành và lý thuyết vững thì thực hành mới thành công. Từ giễ tới khó luôn là phương châm đúng, sau khi lục lọi trong mớ ví dụ đã làm tôi đã tìm được một ví dụ...

Một số thuộc tính và phương thức của đối tượng window

 • JavaScript
 • 26 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

thuoc tinh phuong thuc cua doi tuong window

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thuộc tính và phương thức phổ biến của đối tượng window như window.history, window.location, navigator.userAgent, screen.width, screen.height, window.open(), window.close(), window.scrollTo(), window.setInterval(), window.setTimeout(), và window.print().

window.history

History là một đối tượng cung cấp cho chúng  ta các phương thức và thuộc tính về lịch sử hoạt động của trình duyệt. Ví...

Các phương thức trong DOM (P2)

 • JavaScript
 • 23 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các phương thức trong DOM như appendChild, click, cloneNode, getAttribute, hasAttribute, hasChildNodes, insertBefore. Trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các phương thức phổ biến khác bao gồm: item, normalize, removeAttribute, removeChild, replaceChild, setAttribute.

item

Phương thức dùng để lấy một nút dựa vào chỉ mục của nút trong một mảng phần tử. Tham số là chỉ mục của phần tử. Trong DOM phần tử đầu tiên bắt đầu...

Các phương thức trong DOM (P1)

 • JavaScript
 • 13 tháng 05 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

DOM rất tuyệt vời khi cung cấp sẵn cho chung ta rất nhiều phương thức giúp chúng ta thao tác các đội tượng trong hồ sơ việc áp dụng các phương thức trong DOM và vô cùng đơn giản. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về các phương thức trong DOM bao gồm appendChild, click, cloneNode, getAttribute, hasAttribute, hasChildNodes, insertBefore.

Trước hết tôi xin giới thiệu sơ qua về các phương thức rất cơ bản được dùng rất nhiều lần để lấy phần tử trong hồ sơ cho những ai mới tìm hiểu về DOM:

getElementById()...

Các thuộc tính trong DOM (P2)

 • JavaScript
 • 30 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

 

cac thuoc tinh trong DOM p2

Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các thuộc tính trong DOM bao gồm các thuộc tính như: offsetHeight, offsetWidth, offsetLeft, offsetTop, offsetParent, style, tagName, title.

offsetHeight

Thuộc tính này sẽ cho bạn biết thông tin số lượng điểm ảnh tính theo chiều cao của phần tử mà bạn chọn. Bạn nên chú ý rằng đây là độ cao thực của box, chắc bạn đã nghe đến khái niệm mô hình hộp...

Các thuộc tính trong DOM (P1)

 • JavaScript
 • 24 tháng 04 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Cac thuoc tinh trong DOM

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thuộc tính trong DOM như attributes, childNodes, className, firstChild, innerHTML, lastChild, length, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, parentNode, previousSibling.

attributes

Thuộc tính này trả về một mảng các thuộc tính của phần tử. Để lấy tên thuộc tính ta dùng thêm thuộc tính "name", và để lấy giả trị của thuộc tính chúng ta dùng thêm thuộc tính "value".

Ví dụ sau...

Giới thiệu về DOM Scripting

 • JavaScript
 • 09 tháng 03 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Khi bạn tạo một trang web và tải nó vào trình duyệt web, khi này DOM (Document Object Model) sẽ bắt đầu làm việc. Nó nhận hồ sơ đã viết và chuyển hồ sơ này thành một đối tượng document. Nếu bạn đã học một ngôn ngữ lập trình nào đó thì nói đến đối tượng chắc bạn cũng hiểu, vậy ở đây DOM cũng tương tự.

- Các biến kết hợp với một đối tượng thì được gọi là các thuộc tính của đối tượng.

- Trong khi các...